Prowadzimy również sprawy dotyczące ustalenia nieważności umów dotyczących tzw. kredytów frankowych oraz zwrotu przez banki rat kredytowych spłaconych przez Klientów w oparci o nieważne umowy kredytowe. Kancelaria posiada w tym zakresie bogate doświadczenie procesowe, w tym związane również z zabezpieczeniem roszczeń poprzez zawieszenia płatności rat kredytowych.